Oferta dla firm | WWF Poland


 
	© WWF

Dlaczego współpracujemy z firmami?

Obecnie konsumujemy o 50 proc. więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie nam zapewnić. Dziś, cały świat stoi przed ogromnym wyzwaniem, jak przy wzroście zapotrzebowania na żywność i wodę znaleźć takie rozwiązania, które oferują korzyści zarówno dla firm, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Jeśli nic nie zmienimy, w 2030 r. będziemy potrzebować więcej niż dwóch planet, aby ludzkość mogła przetrwać. Problemy środowiska naturalnego są obecnie zbyt duże, żeby mógł je rozwiązać jeden kraj lub jedna organizacja. Potrzebne jest solidarne działanie nas wszystkich. 

Sektor prywatny ma ogromny wpływ na środowisko, ale jednocześnie jest od niego bardzo zależny. Tylko te firmy, które podejmą aktywne kroki zmierzające do ochrony środowiska i zapewnienia zrównoważonej produkcji, łańcucha dostaw i sprzedaży, będą miały szansę utrzymać się na rynku. Współpracujemy z firmami, ponieważ wierzymy, że bez wspólnego działania nie uda nam się zbudować przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Tylko proekologiczne zmiany dokonane przez firmy, w połączeniu z działaniami pojedynczych osób, mogą przynieść pozytywne efekty dla środowiska naturalnego Ziemi.

Jednocześnie, wierzymy, że firmy mające bezpośredni wpływ na kształtowanie wyborów konsumenckich, staną się liderami zmian, edukując i umożliwiając odpowiedzialne wybory konsumenckie swoim klientom.

Współpracujemy z firmami, aby: 
• chronić najbardziej wrażliwe ekosystemy w Polsce i na świecie
• zmieniać praktyki biznesu na bardziej zrównoważone oraz zachęcać firmy do wprowadzania przyjaznych środowisku rozwiązań
• zmniejszać ślad ekologiczny firm
• umożliwiać konsumentom dostęp do coraz szerszej gamy produktów ekologicznych – pozyskanych lub wyprodukowanych w sposób zrównoważony
• zachęcać konsumentów do zachowań i wyborów, dzięki którym chronią przyrodę
• inspirować pracowników firm do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska

Zapraszamy do kontaktu i wspólnego działania na rzecz przyrody!

Paula Jezak
+48 22 848 73 64 wew. 212
pjezak@wwf.pl
 
	© WWF Polska / Ireneusz Chojnacki
Pomóż nam chronić przyrodę
© WWF Polska / Ireneusz Chojnacki

Kontakt

Paula Jeżak
 

+48 22 848 73 64 wew. 212

 
	©  Wild Wonders of Europe /Markus Varesvuo / WWF
Razem zmieniamy świat. Raport inwestycji sektora prywatnego w ochronę przyrody WWF Polska w roku finansowym od lipca 2014 do czerwca 2015 r.
© Wild Wonders of Europe /Markus Varesvuo / WWF