Polityka środowiskowa | WWF Poland

Polityka środowiskowa rel=
Polityka środowiskowa
© Wild Wonders of Europe /Konrad Wothe / WWF
Polityka środowiskowa jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala skutecznie chronić przyrodę.
Od kształtu i sposobu wdrażania polityki środowiskowej zależy nie tylko stan i jakość środowiska naturalnego, ale również poziom naszego życia. Największa odpowiedzialność za kształt tej polityki, wyrażonej przez stosowne prawodawstwo spoczywa na władzach krajowych, a w przypadku Polski jako członka Unii Europejskiej, również władzach wspólnotowych.

Polityka środowiskowa chroni nie tylko przyrodę, ale również ludzi. Dobrym przykładem może być sieć obszarów Natura 2000, które zabezpieczają ich mieszkańców przed powstaniem w ich najbliższym sąsiedztwie inwestycji uciążliwych dla zdrowia i środowiska.

Polityka środowiskowa odpowiada też m.in. za stan populacji ryb, poławianych przez rybaków, rozwój zielonej energetyki, jakość wód i powietrza. WWF od początku swojej działalności w Polsce, aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji społecznych nowego prawodawstwa oraz wpływa na kształt polityk, strategii, dokumentów programowych Monitorujemy powstawanie polityk i wykorzystanie funduszy unijnych, które mają wpływ na stan i jakość środowiska naturalnego. Jesteśmy członkiem grup roboczych tworzących dokumenty programowe oraz Komitetów Monitorujących wydatkowanie środków unijnych. Polityka środowiskowa dotyczy każdego z nas. Idąc na wybory, decydujemy, kto będzie podejmował decyzje w zakresie ochrony środowiska. Pamiętajmy też, że równie ważne są działania władz lokalnych. Wycinka starych drzew, niewłaściwa lub nielegalna lokalizacja wysypiska, niszczenie rzeki, to tylko niektóre z przykładów, na które powinniśmy zwracać uwagę i reagować, jako obywatele.


Wybory do Parlamentu Europejskiego >>

 
	© http://one-europe.info
Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są takie ważne? Prawo unijne ma coraz większy wpływ na prawodawstwo krajowe i podział funduszy unijnych.
© http://one-europe.info
 
	© Wild Wonders of Europe /Mark Hamblin / WWF