Konsumpcja | WWF Poland

Konsumpcja rel=
Nasze codzienne wybory mają ogromny wpływ na środowisko i kondycję naszej planety. WWF widzi ogromną rolę konsumentów, którzy poprzez odpowiedzialne decyzje zakupowe mogą przyczyniać się do ochrony przyrody.
© WWF / Richard Stonehouse
Nasze codzienne wybory mają ogromny wpływ na środowisko i kondycję naszej planety. WWF widzi znaczącą rolę konsumentów, którzy poprzez odpowiedzialne decyzje zakupowe mogą przyczyniać się do ochrony przyrody.
Produkcja żywności, jej dystrybucja oraz odpady zagrażają przyrodzie i przyczyniają się do strat w bioróżnorodności. W tym momencie, populacja na Ziemi liczy 7,3 mld ludzi, którzy spożywają 1,5 razy więcej zasobów niż nasza planeta jest w stanie wytworzyć. Przewiduje się, że populacja osiągnie 9 miliardów do końca roku 2050, a zapotrzebowanie na żywność podwoi się. Tymczasem wyrzucamy 1,3 mld ton jedzenia rocznie, marnując tym samym jedną trzecią produkowanej żywności na świecie (FAO, 2011). WWF dąży do tego, by konsumpcja stawała się coraz bardziej zrównoważona, a nasze codzienne wybory pomagały chronić przyrodę i zagrożone gatunki.

Od 1970 do 2010 roku straciliśmy 52% gatunków żyjących na Ziemi. Do strat w bioróżnorodności znacząco przyczyniła się produkcja żywności. Konsumenci i producenci żywności dzielą wspólny obowiązek do pozyskiwania żywności w sposób, który nie szkodzi cennym przyrodniczo obszarom oraz nie nadużywa kluczowych zasobów, które potrzebne są do zachowania gatunków tam żyjących. Aby tego dokonać ważne jest zrozumienie, jak nasze codzienne wybory mogą wpływać na przyszłość naszej planety. Zobacz jak produkcja soi wpływa na niszczenie cennych ekosystemów w Ameryce Południowej.