Rezultaty naszych działań | WWF Poland

Rezultaty naszych działańOd 2009 roku WWF pomaga ratować skrajnie zagrożoną wyginięciem bałtycką populację morświna. Wspiera również powrót fok szarych na polskie wybrzeże.
Nasze działania zostały zaplanowane w oparciu o analizę zagrożeń i potrzeb ochrony poszczególnych gatunków, na podstawie aktualnych dokumentów i opracowań oraz konsultacji z ekspertami. W trakcie realizacji podszczególnych zadań zebraliśmy bardzo wiele cennych doświadczeń, które znalazły odbicie w licznych raportach i opracowaniach. Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami naszych najważniejszych działań. 


W 2014 roku:

  • Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce szkolenie z  udzielania pierwszej pomocy zaolejonym ptakom. Dzięki warsztatom aż 150 osób zdobyło praktyczną wiedzę w zakresie pomocy przyrodzie Bałtyku w przypadku katastrofy ekologicznej wynikającej z wycieku lub rozlewu ropy naftowej.
  • Grupa naszych nadmorskich wolontariuszy, Błękitny Patrol WWF, uratowała kolejne(już ósme) szczenię foki, które przetrwało dzięki udzielonej przez nich pierwszej pomocy.
  • W maju wypuściliśmy 3 szczenięta fok szarych z powrotem do Bałtyku. Wśród nich znalazł się Łebek, odratowany wcześniej przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Pozostałe dwie foki, Maszop i Maszoperia, urodziły się w helskim fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Na polskim wybrzeżu zanotowano kolejną rekordową obserwację: w jedynym miejscu i czasie na naszym wybrzeżu odpoczywało 165 fok szarych!
Strona wsp�finansowana przez Uni� Europejsk� ze �rodk�w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dofinansowano ze �rodk�w Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej