WWF ratuje zagrożone gatunki | WWF Poland

WWF ratuje zagrożone gatunki rel=
Na wolności pozostaje już tylko 1600 pand wielkich.
© WWF / Michel GUNTHER
Co czwarty gatunek ssaków, co ósmy ptaków i aż co trzeci gatunek płazów może wkrótce zniknąć z powierzchni Ziemi.
Od momentu powstania fundacji w 1961, WWF działa na całym świecie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków. Dbamy o to, aby świat, który odziedziczą po nas nasze dzieci, był także domem dla słoni, tygrysów, niedźwiedzi polarnych, pand wielkich i wielorybów oraz wszystkich pozostałych gatunków, którym grozi zagłada.

Każdego roku bezpowrotnie tracimy coraz większą część bogactwa świata przyrodniczego. Przez ostatnie 150 lat tempo wymierania ssaków i ptaków zwiększyło się czterokrotnie. Do czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) 2008 dodano aż 188 zagrożonych gatunków. Smutną prawdą jest, że największym zagrożeniem dla przetrwania gatunków jest działalność człowieka, przede wszystkim niszczenie siedlisk, nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz nielegalny handel dziką fauną i florą.

Przez ostatnie sto lat liczba tygrysów żyjących na wolności spadła o 95%. Aż 12.000 słoni afrykańskich jest nielegalnie zabijanych każdego roku, by zaspokoić potrzeby rynku. Trzy z siedmiu gatunków żółwi morskich są dziś krytycznie zagrożone wyginięciem. To przykłady tylko paru pięknych i niezwykłych gatunków zwierząt zagrożonych z powodu postępu cywilizacyjnego. Ochrona środowiska jest dlatego ważniejsza dziś, niż kiedykolwiek przedtem.

Na całym świecie WWF prowadzi działania na rzecz ochrony najróżniejszych gatunków. Większość naszych wysiłków skupiamy na ochronie tzw. gatunków flagowych - takich jak słonie, niedźwiedzie, tygrysy czy nosorożce. Są to zwierzęta, które wymagają specjalnych warunków (np. przestrzennych) do tego, by przetrwać i dzięki temu służą jako „gatunki parasolowe” – pomagając im pomagamy wielu innym, zajmującym te same siedliska.

Zagwarantowanie skutecznej ochrony wielu zagrożonym wyginięciem gatunkom nie byłoby możliwe bez współpracy z lokalnymi społecznościami. Dlatego kluczowym elementem działań WWF prowadzonych na rzecz zagrożonych gatunków jest likwidowanie potencjalnych i rzeczywistych konfliktów pomiędzy ludźmi a zwierzętami.

Projekty WWF Polska na rzecz ochrony gatunków:
 
	© WWF Polska
Pobierz WWF Poradnik na swój telefon
© WWF Polska
 
	© WWF / Martin HARVEY
Na wolności pozostaje już tylko 3200 tygrysów.
© WWF / Martin HARVEY

Raport o ekologicznym stanie świata

  •  
	© WWF
    Populacje ssaków, ptaków, gadów i płazów na świecie dramatycznie się kurczą. Przez ostatnie 35 lat zmalały aż o jedną trzecią! Czytaj więcej >>

Zmiany klimatu a zwierzęta